مرضیه ابراهیمی، قربانی اسیدپاشی و خشونت !

آپاراتچی
منتشر شده در 20 شهریور 1398

آیا تا به حال به آن حدی از خشونت فکر کرده اید که باعث می شود در صورت زنی اسید بپاشیم؟ چه چیزی منجر به چنین عمل وحشتناکی می شود؟ نقش ما برای پیشگیری چیست؟

مرضیه ابراهیمی یک فعال اجتماعی است و از قربانیان اسیدپاشی اصفهان است. از آن تاریخ او بر آن شد تا جلوی چنین عمل وحشیانه ای را به طریق مدنی که می تواند بگیرد. یک ماه پس از ارائه ی این سخنرانی کلیات طرح او، یعنی قانون منع فروش آزاد اسید و تشدید مجازات های مربوطه، در مجلس شوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

دیدگاه کاربران