پخش خودکار بعدی

حدس بزن

صلح و مھربانی صلح و مھربانی


حدس بزن


ھیچی راجب کار نمیگم چون اسمش روشہ حدس بزن


تولید 2019


فیلمبرداری آلمان


با دو زیر نویس فارسی و انگلیش


برای تقویت زبان خارجی


تھیہ شدہ در رسانہ صلح و مھربانی


مجری طرح رسانہ ھای نوین آستان قدس رضوی


تھیہ کنندہ و کارگردان


سید محمد کاظمی

تاریخ انتشار 16 / 08 / 1398
دسته‌بندی گردشگری
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.