جهشی در علم با دوبله فارسی - ماهیت حقیقی انسان چیست ؟

مستند با دوبله فارسی
منتشر شده در 01 آبان 1396

دانلود نسخه کامل و با کیفیت فقط در MNDL.ir

درک ما از کیهان و واقعیت در یک قرن گذشته به کلی تغییر کرده و حالا با یافته ای ال اچ اسی، در آستانه ی تغییر و تحول شگرف دیگری است.


این یافته ها میتوانند نظریات موجود درباره کارکرد جهان و وجود ما را تأیید کنند.


کیهان ما از چه چیزهایی تشکیل شده؟


اگر پاسختان ستاره ها، سیاره ها، گاز و غبار باشد، باید بگوییم اشتباه میکنید !!

دیدگاه کاربران