قرائتی / تفسیر آیه 32 سوره بقره، عذرخواهی فرشتگان از خدا

یونیکرن
منتشر شده در 17 مهر 1396
دیدگاه کاربران