در زیرزمین مسجد الاقصی چه خبر است؟

هشتگ
منتشر شده در 25 آذر 1396

دلیل واقعی صهیونیزم جهانی از اکتشافات و تونل زدن زیر مسجد الاقصی را ببینید


این ویدئو توسط تلویزیون اینترنتی نصر ساخته شده است.

دیدگاه کاربران