پخش خودکار بعدی

ترمیم و پولیش شیشه اتومبیل 09125239881

ترمیم شیشه اتومبیل 09125239881


اپراتورهای این نمایندگی ترمیم شیشه را با تضمین


100 درصد انجام میدهند که در چنین شرایطی اثر


ناشی از سنگ خوردگی تا حدود 70 ذرصد محو


می شود. و احتمال پیشرفت ترک 1 درصد خواهد


بود


رزین مصرفی از طریق یک دستگاه به محل ترک یا


سنگ خوردگی تزریق می شود وبا تاباندن اشعه جدیدuvروی رزین مصرفی خشک شده و کار ترمیم تمام خواهد شد


این مرکز جز کار آفرین های برتر شناخته شده و15 دقیقه برنامه مستند از شبکه دوم صدا وسیما پخش شده

تاریخ انتشار 25 / 11 / 1397
دسته‌بندی سرگرمی
اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.