مدیریت بازار نیازمند برنامه ریزی بلند مدت می باشد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 فروردین 1400

دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه پس از گزارش اجرای مصوبه 177 ستاد اقتصادی دولت در راستای سیاست های ارزی و تجاری پیشنهادهای وزارت صنعت معدن و تجارت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده است مطرح شد و با هدف تسهیل تجاری تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید.


روحانی در این جلسه درباره اقدامات و برنامه های پیشنهادی برای تحقق شعار تولید پشتیبانی‏ها مانع‏زدایی‏ها گفت: شعار امسال تداوم شعار سال های اخیر است و پیام ثبات و استمرار نگاه حمایت از تولید در سیاست های کشور را دارد. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم افزایی همه دستگاه های ذیربط و قوا بستگی دارد.


رئیس جمهور با بیان اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات عینی و عملی است و نباید صرفا در مقام سخن و حرف محصور بماند اظهار داشت: برنامه ریزی ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمان بر بروکراتیک و دیوان سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع بیافزاید.


روحانی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد افزود: رفع تحریم ها ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز ارتقای شفافیت و مبارزه با پول شویی اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه ها به استان ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع بینی برای هموار کردن مسیر تولید از جمله برنامه های دولت برای تحقق شعار سال 1400 است.

دیدگاه کاربران