10 نمونه از خسارات بزرگ دولت تدبیر و امید که گریبان دولت بعد را خواهد گرفت

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 18 فروردین 1400

10 نمونه از خسارات بزرگ دولت تدبیر و امید که گریبان دولت بعد را خواهد گرفت

دیدگاه کاربران