مدیرعامل خودروسازی سایپا: ایران خودرو برادر بزرگتر سایپا است

varzesh3
منتشر شده در 19 آبان 1400

سلیمانی( مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا) : ایران خودرو برادر بزرگتر سایپا است طبیعتا بیشتر خرج میکند

دیدگاه کاربران