تصنیف سلسله موی دوست - محمدرضا شجریان

گرامافون
منتشر شده در 13 تیر 1400

غزل از:سعدی | موسیقی:داریوش پیرنیاکان | دستگاه:شور | نوازندگان:داریوش پیرنیاکان(تار)جمشید عندلیبی(نی)همایون شجریان(تمبک) |...سلسله موی دوست حلقه دام بلاست/هرکه در این حلقه نیست فارق از این ماجراست/دلشده پایبند گردن جان در کمند/زهره گفتار نهکاین چه سبب وان چراست/گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ/دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست...

دیدگاه کاربران