فن تماشایی حسن یزدانی با گزارش هادی عامل

ورزش تماشایی
منتشر شده در 13 مرداد 1400

یک دقیقه پایانی کشتی حسن یزدانی در نیمه نهایی که با شکست حریف روس به فینال رسید


فن تماشایی و 4 امتیازی کنده کشی از حسن یزدانی

دیدگاه کاربران