نورافکن: از اینکه‌نتوانستیم‌نتیجه‌بگیریم عذرخواهی‌می‌کنم

sports
منتشر شده در 22 دی 1398

کره جنوبی و ازبکستان جزو قدرتمندترین تیم های آسیا هستند

نورافکن: از اینکه نتوانستیم نتیجه بگیریم عذرخواهی می کنم

دیدگاه کاربران