پخش خودکار بعدی

نگاهی کوتاه به زیبایی خلقت !

جذاب ترین جذاب ترین
375

آفرینش از نظر قرآن کریم با جمال وزیبایی آمیخته است هم جمال وزیبایی نفسی وهم جمال وزیبایی نسبی. خواه در قلمرو موجودهای مادی وخواه در منطقه موجودهای مجرد ومعنوی. استنباط جمال وزیبایی نفسی هر موجود در حد ذات خویش خواه ماده وخواه مجرد از انضمام دو آیه قرآن حاصل می شود.

تاریخ انتشار 23 / 11 / 1398
دسته‌بندی متفرقه
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.