پخش خودکار بعدی

ترمیم شیشه اتومبیل 09125239881_02144145701

ترمیم شیشه اتومبیل 09125239881 _ 02144145701


ترمیم سنگ خوردگی شیشه اتومبیل 


Www.mahrouyanglass.com


ترمیم شیشه اتومبیل ماهرویان با سابقه‌ای کاری بالغ بر دو دهه


هنگام شکستگی شیشه اتومبیل محل شکستگی را با یک چسب پنج سانتی بپوشانید


از شستشوی خودرو اجتناب کنید


در جابجا کردن خودرو هیچ گونه محدودیتی ندارید

تاریخ انتشار 03 / 12 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.