5 ویدیوی تکان دهنده از لحظات ماهیگیری (مستند کوتاه) شامل توضیحات

پرونده های مرموز
منتشر شده در 26 دی 1398

5_آب+برق=بد است:مردی درحال شکار یک مارماهی الکتریکیوقتی دسته آهنی تورش را برمیدارددچار برق گرفتگی شدیدی میشود!


4_عقابی که چند بارهنر ماهیگیری را به ماهیگیر یاد میدهد!


3_ماهیگیری انفجاری:ماهیگیری به روش غیرقانونی در لبنان با استفاده از دینامیت!


2_سگ ماهی:ماهیگیری عجیب دو سگ با هدایت صاحبشان!


1_15 دقیقه:ماهیگیری عجیب در دریاچه در حال خشک شدن در کشور مالی که فقط سالی یک روز بمدت 15 دقیقهماهیگیری مجاز است!


پرونده های مرموز در تلگرام_ایتا_بله_بیسفونگپ آیگپ_سروش Secretfiles@

دیدگاه کاربران