پخش خودکار بعدی

حتما مراقب مبلمان های که می خرید باشید تابیماری های مهلکی مثل ایدز نگیرید!

ایران امیر ایران امیر
8

حتما مراقب مبلمان های که می خرید باشید تا خدای ناکرده بیماری های مهلکی مثل ایدز نگیرید!


شاید باورتان نشود و بگویید دروغ است، اما یک کارگاه تولیدی مبلمان با لباس های آلوده به خون بیماران در بیمارستانها، با سرنگهای آلوده، سرنگهای انسولین، و با پارچه ها و هر چیز آلوده ای که قابلیت خُرد شدن داشته باشد، مبلمان تهیه می کرد و به مردم بیخبر می فروخت !

پسماندهای بیمارستانی که باید در مکان های خاص آتش زده شوند اینگونه سر از خانه های ملت در می آورند! مراقب باشید !

تاریخ انتشار 24 / 11 / 1398
دسته‌بندی خبری
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.