قفس نگهداری مولد های مرغ و خروس های تزئینی و.....

جوجه فروش
منتشر شده در 17 آذر 1399

این قفس بسیار محکم و زیباست مخصوص مولد مرغ و خروس تزئینی .......

دیدگاه کاربران