آبکاری پاششی دستگاه آبکاری

فلوکان استار
منتشر شده در 17 آذر 1399

شرکت سازه ای مهندسی فلوکان استار سازنده و فروشنده دستگاهو مواد اولیه


دستگاه مخمل پاش-آبکاری فانتاکروم-هیدروگرافیک و محلول کروم حرارتی


دستگاه آبکاری فانتاکروم-هیدروگرافیک ومحلول کروم حرارتی


دستگاه آبکاری فانتاکروم خانگی-صنعتی ودواپراتوری


فروش محلول آبکاری فانتاکروم فروش فرمول ساخت مواد اولیه


آموزش به صورت تخصصی وکاملا رایگان


خرید به صورت حضوری و اینترنتی


شماره تماس ومشاوره:


02156571497


09361428505


09190924535

دیدگاه کاربران