دیرین دیرین - باربانت

دیرین دیرین
منتشر شده در 27 شهریور 1399

آیا اسباب کشی دارید؟ آیا از دنبال وانت و کامیون دویدن بیزارید؟ آیا از چانه زدن بر سر قیمت خسته شدید؟ چی؟ خسته نشدید؟ پس هیچی.

دیدگاه کاربران