اتهامات سنگین خلیل زاده علیه سعادتمند

دنیای ورزش
منتشر شده در 27 آبان 1399

اتهامات سنگین خلیل زاده رئیس هیات مدیره استقلال به مدیرعامل سابق: اسناد باشگاه استقلال را شخص سعادتمند پخش کرده بود

دیدگاه کاربران