رئیسی : مبارزه با فساد را ادامه می ‌دهیم حتی اگر جیغ عده‌ ای در بیاد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 دی 1399

رئیسی : مبارزه با فساد را ادامه می ‌دهیم حتی اگر جیغ عده‌ ای در بیاد

دیدگاه کاربران