جستجو برای یافتن 170 مفقودی در زلزله تایوان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 18 بهمن 1396

جستجو برای یافتن 170 مفقودی در زلزله تایوان / تاکنون مرگ 4 تن و زخمی شدن 230 نفر تأیید شده است.

دیدگاه کاربران