علف کش حرفه ای راندآپ - Roundup

آریا سبز
منتشر شده در 30 آذر 1396

نابودسازی سریع و بسیار پرقدرت علف های هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله و چند ساله در باغات، زمین های غیر زراعی، حاشیه ی مزارع، کانال های آب، و در زمین های زراعی قبل از کاشت محصول یا پس از برداشت آن با علف کش حرفه ای راندآپ محصول آمریکا – یک علف کش سیستمیک و عمومی. دریافت جزئیات بیشتر در www.ariasabz.com تماس: 09142973005 – 09354406776

دیدگاه کاربران