آموزش فتوشاپ

باغ آینه
منتشر شده در 16 مرداد 1398

نام کلاس : آمــــــــوزش فوتوشــــاپ


مدرس : مهندس ابوالفضل ســـــعیدی


ساعت تشکیل کلاس : یکشنبه عصــر


کلاس آموزش فوتوشاپ از بهترین و کارآمدترین آموزش هایی اســـت که در باغ آینه برگزار میــــــگردد.


نرم افزار فوتوشاپ پایه ی اصـــلی تـــــــمام نرم افزارهای گرافیکی اســـــــت به همـــــــین جهــــت برای تمام طراحان گرافیست مورد نیـــاز اســـــــــت. فارق از بحث طراحان گرافیست نرم افزار فوتوشاپ حتی در زندگـــــی روزمـــــره نیز کــــــــــاربــــرد بســــــــیاری دارد.


https://baghayeneh.ir/


026-34468806

دیدگاه کاربران