وقتی سگت بدجور هواتو داره!!

بهترین ها
منتشر شده در 18 مهر 1396

در این ویدئو شما بچه ای را مشاهده می کنید که خوابیده و مادرش می خواهد او را بیدار کند اما سگ وفادار این بچه مانع بیدار کردن او می شود.

دیدگاه کاربران
<