صحبت های سرکار خانم طیبه خلقی پیرامون قوه قهریه

مزکز مشاوره ایی یسنا
منتشر شده در 21 اردیبهشت 1399

صحبت های سرکار خانم طیبه خلقی پیرامون قوه قهریه و رابطه حقوقی آن با ویروس کرونا در برنامه خانه مهر از شبکه جهانی جام جم

دیدگاه کاربران