حقانی 09380039391_جدیدترین سیستم سقف برقی رستوران_سایبان جمع شونده بام تالار

شرکت سازه چادری غشا
منتشر شده در 29 اردیبهشت 1399

شرکت سازه چادری غشا مجری ایده های نوین سایبان چادری جهت هرنوع کاربری با پوشش غشا پیش تنیده دارای الیاف پلی استری با رویه pvcو موادانتی یو وی میباشد پیش تنیدگی خاصیتی است که سایبان را در برابر باد و برف و باران محافظت مینمایدومواد انتی uvمانع از پوسیدگی و رنگ پریدگی سایبان میشود.

دیدگاه کاربران
<