دو نوازی تنبک و تار

به یاد ماندنی
منتشر شده در 15 شهریور 1396

دو نوازی تنبک و تار

تنبک: آرزو قنبری

تار: آقای امیر باریکانی

آموزشگاه: خوش نواز

دیدگاه کاربران