آموزش ریاضی هشتم | آمار و احتمال | علی نادری

میهن مکتب
منتشر شده در 24 آبان 1398

فصل هشتم ریاضی هشتم-آمارواحتمالبررسی خواص هر گاز با استفاده از آمار و احتمال، هم کاری ساده است و هم به نتایج قابل قبول و عملیمنجر می شود؛ مثلاً با استفاده از آمار و احتمال می توان تعداد دفعاتی را برآورد کرد که باید مقداری گاز دارایاورانیوم را غنی کنیم تا به درجه خلوص مورد نیاز برسد.درس اول: دسته بندی داده ها درس دوم: میانگین داده ها درس سوم: احتمال یا اندازه گیری شانس درس چهارم: بررسی حالت های ممکنریافت ازسایت mihanmaktab.com09135748409 علی نادری

دیدگاه کاربران