تفاوت تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی

رسانه مهندسی عمران سبز سازه
منتشر شده در 16 مهر 1398

آموزش مفهوم و بررسی تحلیل دینامیکی طیفی در ایتبس به همراه بیان تفاوت های دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی و کنترل تعداد مدهای نوسان در تحلیل دینامیکی طیفی


برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:


https://sbz.one/apr39

دیدگاه کاربران