اجازه ندادن به هواپیمای مرکل برای عبور از آسمان ایران

به یاد ماندنی
منتشر شده در 09 شهریور 1398

روایت "امیر اسماعیلی" از نشاندن هواپیمای خلبان ناتو و اجازه ندادن به عبور هواپیمای مرکل از آسمان ایران

دیدگاه کاربران