رکورد گینس طولانی ترین راه رفتن زیر آب بدون اکسیژن!

بهترین ها
منتشر شده در 20 شهریور 1398

Bilge Cingigiray قهرمان شیرجه ترکیه یک رکورد نفسگیر در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کرد!


او مسافت 81.60 متر را در ایتخر زیر آب و با گرفتن نفس خود طی کرد.


رکوردار قبلی این حرکت نیز خودش بوده است.

دیدگاه کاربران