"فضای بازار کار با راه‌اندازی آزمون گرم‌تر از قبل شده است"

آزمون استخدام بخش خصوصی
منتشر شده در 21 شهریور 1398

صحبت‌های شنیدنی موسس شبکه اجتماعی "پروفایل" را پیرامون وضعیت بازار کار و نقش آزمون استخدام بخش خصوصی در کم کردن فاصله بین دانشگاه و بازار کار را بشنوید.

دیدگاه کاربران