سفیر سلام

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 25 اردیبهشت 1403

برکت نام تو همه جا را فراگرفته

کافیست حضورت را در زندگی احساس کنیم.

و چه خوشبخت است آنکه قدمی برای تو بر می دارد.

دیدگاه کاربران