طرحواره درمانی برای چه افرادی مناسب است؟

clinicirani
منتشر شده در 01 آبان 1402

معصومه حسنی نیک


عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 


عضو انجمن روانشناسی ایران


کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی


دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران


 مداخله در بحران


 • فنون شناختی و رفتاری تنظیم هیجان
 • ذهن آگاهی
 • درمان متمرکز بر شفقت
 • درمان فراتشخیصی
 • مربیگری مهارت های زندگی

مشاوره فردی


روان درمانی فردی


طرحواره درمانی اختلالات شخصیت


درمان اختلالات افسردگی وسواس و اضطراب


خدمات مهارت های زندگی:


 • خودآگاهی
 • پرخاشگری
 • جرات ورزی
 • حل مساله
 • ارتباط موثر
 • مدیریت استرس
 • تفکر نقاد

رویکردهای درمانی:


 • طرحواره درمانی
 • درمان شناختی رفتاری

آدرس شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس گلبرگ شرقی بین تقاطع رشید و باقری پلاک 95


کلینیک خانواده ایرانی


77760350 / 77760381/ 77760368 : تلفن 


آدرس شعبه پیروزی :- خیابان پیروزی - روبروی خیابان 5 نیروهوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) - بالاتر از آزمایشگاه بقراط - مجتمع نسیم - طبقه 1 واحد 1 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی بینا


تلفن : 


77468418/77176914


روانشناس خوب در پیروزی#روان درمانگر خوب در پیروزی#روانکاو خوب در پیروزی#روانکاو خوب در تهران#معصومه حسنی نیک#روانشناس معصومه حسنی نیک#مشکل در رابطه#مشکل در برقراری رابطه

دیدگاه کاربران