سیل و صاعقه ناگهانی در شمال مکه عربستان سعودی

اخبار تماشایی
منتشر شده در 12 اردیبهشت 1403

طوفان سیل و صاعقه ناگهانی در شمال مکه عربستان سعودی

دیدگاه کاربران