گله مادر (داشتی) پرسودتر و کم طرفدارتر

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

جالب است بدانید که گله های داشتی و پرورش گله های مادر سود بسیار بیشتری از گله های پروار دارد. شما می توانید با مشاهده این ویدئو جزئیات این طرح را ملاحظه کنید


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/254-dashti.html

دیدگاه کاربران