ترکه‌بافی، هنر در حال فراموشی

چمدان
منتشر شده در 07 مهر 1398

ترکه بافی شهر مهریز در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده است.

دیدگاه کاربران