حضور استارتاپ تین تک و داستان من در برنامه تلویزیونی شب آفتابی

روبیکا
منتشر شده در 10 شهریور 1398

سمیرا اثنی اشعری از استارتاپ تین تک


پانته آ دیداری از استارتاپ داستان من


کارشناس برنامه امیرحسین صادقی


مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه ای کسب و کارهای دیجیتال

دیدگاه کاربران