کلیپ زینب زینب ترکی سلیم موذن زاده

به سوی نور
منتشر شده در 14 شهریور 1398

زینب زینب زینب کنز حیا زینب کان وفا زینب


زینب زینب زینب درد آشینا زینب غرق بلا زینب


غم قهرمانی زهرا نیشانی


ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان


زینب زینب زینب سرگشته دوران آواره طوفان


زینب زینب زینب حفظ عهد و پیمان شیر شه مردان


زینب زینب زینب محبوبه جانان قرآنینه قوربان


زینب زینب زینب کنز حیا زینب کان وفا زینب


زینب زینب زینب درد آشینا زینب غرق بلا زینب


غم قهرمانی زهرا نیشانی


ای روح با ایمان جانیم سنه قوربان


زینب زینب زینب شمشیر دو پهلو دان برنده بیان زینب


زینب زینب زینب قارداش باشونین اوستونده زولفی آراران زینب


زینب زینب زینب صحرای مصیبت ده غمنن قوجالان زینب

دیدگاه کاربران