افزایش قربانیان فروریختن یک بزرگراه در چین

اخبار تماشایی
منتشر شده در 13 اردیبهشت 1403

شمار قربانیان فروریختن یک بزرگراه در جنوب چین به 36 نفر افزایش یافت.


منابع محلی علت ریزش زمین را باران شدید و مداوم اخیر اعلام کردند.

دیدگاه کاربران