شعرخوانی حماسی احمد بابایی در رویداد طوفان واژه ها

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 15 آبان 1402

پانزده قرن رد شده یک دم دو دمت را تکان بده حیدر

دور و بر پر شده ز مکر یهود ضربه شستی نشان بده حیدر

دیدگاه کاربران
<