آموزش کاربردی Cloud Database - MongoDB

آموزشگاه dblearn
منتشر شده در 31 مرداد 1399

معرفی و شروع کار با Cloud DataBase Service


ساخت یک یوز جدید بر روی MongoDB Atlas service


ایجاد یک cluster جدید بر روی Cloud DataBase


معرفی امکانات کلی Atlas SandBox cluser و اتصال به پایگاه داده ابری از طریق Mongo Shell و Compass


لینک کامل دوره : https://dba.tosinso.com/fa/videos/7663/

دیدگاه کاربران