داستان یک شعر

آستان قدس رضوی
منتشر شده در 21 مهر 1399

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شماآب روی خوبی از چاه ز نخدان شمابه مناسبت 20 مهر روز بزرگداشت حافظ گزیده ی یکی از غزل های دیوان حافظ

دیدگاه کاربران