محسن افشانی: دنیا جهانبخت بدبخت است

حاشیه
منتشر شده در 23 دی 1399

میلاد حاتمی روزی 1 میلیارد و پویان مختاری 2 میلیارد تومان از سایت‌های قمار درآمد دارند!


دنیا جهانبخت از خودش هیچ چیز ندارد و بدبخت است. این که می‌گوید پاسپورت انگلیس دارد اما همچنان در ترکیه می‌ماند به‌خاطر این است که ترکیه مامن قماربازان بدبخت شده است.

دیدگاه کاربران