توقف بازی به‌خاطر داور نژادپرست

خبر از ما
منتشر شده در 19 آذر 1399

🎥 توقف بازی به‌خاطر داور نژادپرست


در دیدار باشاک‌شهیر ترکیه و پاری‌سن‌ژرمن فرانسه بازیکنان ترکیه به‌خاطر استفاده داور چهارم از الفاظ نژادپرستانه خطاب به مربی‌شان زمین را ترک کردند.


داور چهارم برای جریمه کادر فنی باشاک شهیر به داور اصلی گفته بود همان سیاهه را می‌گویم.

دیدگاه کاربران