آموزش ساخت شمع تزئینی خاص

سورن شیمی
منتشر شده در 20 مرداد 1398

موم پارافین سفید رنگ تا حدودی شفاف موم سخت شامل مخلوطی از هیدروکربنهای مستقل پیوسته است که نقطه ذوب از حدود 48 تا 66 درجه سانتیگراد (120 تا 150 درجه فارنهایت) قرار دارند. موم پارافین از نفت توسط روغن های روانکاری روغن دواکسینگ به دست می آید. در شمع ها کاغذ موم بلوری ها لوازم آرایشی و عایق های الکتریکی استفاده می شود. کمک به استخراج عطر از گل ها پایه ای برای پماد در پزشکی ایجاد می کند و یک پوشش ضد آب برای چوب عرضه می کند.http://bit.ly/2YLMqmm

دیدگاه کاربران