پخش خودکار بعدی

موتورشویی استونیش انگلیس

تاریخ انتشار 10 / 04 / 1398
دسته‌بندی تکنولوژی
نظرات کاربران

این نوع اسپری موتورشویی به داخل بافت تمامی روغن ها و گریس های موتور خودرو نفوذ می کند و باعث پاک شدن روغن ها و گریس های موجود در موتور ماشین می شود. با استفاده از اسپری موتورشویی استونیش تمامی نقاطی که غیرقابل دسترس می باشد به راحتی پاک می شود.