محکومیت توسعه سلاح های هسته ای

اخبار تماشایی
منتشر شده در 20 آبان 1397

سخنرانان در نشست ائتلاف خلع سلاح هسته ای در لندن هر گونه تلاش برای حفظ، توسعه و نوسازی سلاحهای هسته ای را محکوم کردند.


سخنرانان در نشست ائتلاف خلع سلاح هسته ای در لندن هر گونه تلاش برای حفظ، توسعه و نوسازی سلاحهای هسته ای را محکوم کردند و آن را اقدامی علیه صلح و امنیت جهانی و هدر دادن منابع مردم دانستند و نابودی آنها را خواستار شدند.

دیدگاه کاربران