دانلود خلاصه منبع درس جامعه شناسی آموزش و پرورش - علی علاقه بند - علوم تربیتی پیام نور - pdf

دانلود جزوه و نمونه سوال
منتشر شده در 01 اسفند 1398

دانلود خلاصه منبع درس جامعه شناسی آموزش و پرورش - علی علاقه بند - علوم تربیتی پیام نور - pdf به همراه 20 دوره نمونه سوال


دانلود جزوه خلاصه از منبع درس جامعه شناسی آموزش و پرورش


نوشته علی علاقه بند


منبع رشته علوم تربیتی پیام نور


شامل:


خلاصه جامع و کاربردی کتاب


  • 20 دوره نمونه سوال به همراه پاسخنامه

فصل اول : جامعه و آموزش و پرورش


فصل دوم : جامعه شناسی و آموزش و پرورش


فصل سوم : نهاد آموزش و پرورش


فصل چهارم : آموزش و پرورش در آرای پیشگامان جامعه شناسی


فصل پنجم : رویکردهای نظری در جامعه شناسی آموزش و پرورش


فصل ششم : نظریه های آموزش و پرورش آموزشگاهی


فصل هفتم : هدف ها و کارکردهای آموزش و پرورش رسمی


فصل هشتم : جامعه پذیری


فصل نهم : پرورش سیاسی


فصل دهم : آموزش و پرورش و قشربندی اجتماعی


فصل یازدهم : آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی


فصل دوازدهم : تحول جامعه شناسی آموزش و پرورش


 


دانلود


https://idpay.ir/daneshju/file/92622

دیدگاه کاربران